A Duna Régió Stratégia 4 pillére és prioritási területei.

A) A Duna régió összekapcsolása a többi régióval


PA 1/a A mobilitás és a multimodalitás fejlesztése - belvízi hajóutak

 

PA 1/b A mobilitás és az intermodalitás fejlesztése - vasúti közúti és légi közlekedés

 

PA 2 A fenntartható energia használatának ösztönzése

 

PA 3 A kultúra és az idegenforgalom, valamint az emberek egymással való kapcsolatteremtésének előmozdítása

 

B) Környezetvédelem a Duna régióban

 

PA 4 A vizek minőségének helyreállítása és megőrzése

 

PA 5 Környezeti kockázatok kezelése

 

 

PA 6 A biodiverzitás, a táj, valamint a levegő- és talajminőség megőrzése

 

C) A jólét megteremtése a Duna régióban

 

PA 7 Tudásalapú társadalom kialakítása a kutatás, az oktatás és az információs technológiák segítségével

 

PA 8 A vállalkozások versenyképességének, beleértve a vállalkozások közötti regionális együttműködések (klaszterek) fejlesztésének támogatása

PA 9 Az emberi erőforrásba és képességekbe való befektetés

 

D) A Duna régió megerősítése

 

PA 10 Az intézményrendszer kibővítése és az intézményi együttműködés megerősítése

 

PA 11 Együttműködés a biztonság javítása és a szervezett és súlyos bűncselekmények elleni küzdelem érdekében