A PA 3 területet Bulgária és Románia közösen koordinálja.

A PA 3 célkitűzései:

  • A turizmus fejlesztése, valamint a turisztikai szolgáltatások, a kulturális örökség és a kultúrák közötti párbeszéd javítása.
  • A Duna vízgyűjtő medencéje kulturális örökségének ismertté tétele, új kulturális útvonalak létrehozása, a meglévő kulturális útvonalak tevékenységének elősegítése, az együttműködés elősegítése a kulturális örökség fenntartható védelme érdekében.
  • A Duna-menti országok közös értékeinek védelme, megőrzése és bemutatása.
  • Kulturális intézményi együttműködések erősítése, közös projektek generálása, kortárs művészek és programok cseréje, a mobilitás intenziválása.

A terület fontosabb, magyar vonatkozású projektjei:

A Duna Kulturális Klaszter alapvető célja, hogy a Duna régió kulturális és kreatív ipari hálózatait, klasztereit és a több szektort érintő projekteket összefogja, számukra kommunikációs és együttműködési platformot teremtsen, valamint hogy saját projekteket generáljon a „Duna” mint minőségi kulturális márka erősítése érdekében.

A „Danube Limes - UNESCO World Heritage” elnevezésű projekt keretében a dunai Limes közép-európai részét jelölik a nemzetközi UNESCO Világörökség címre. Míg a már világörökséggé nyilvánított limes-szakaszok olyan mesterséges határt alkotnak, amelyet egy összefüggő falszakasz határoz meg, a Danube Limes (Dunai Limes) projekt tárgya egy folyami határszakasz, amely Bajorországtól Romániáig terjed.

A DANUrB (Daube Urban Brand, Dunai Városok Védjegye Hálózat) projektjavaslat célja a városok Duna felé fordulásának vizsgálata révén a dunai kulturális identitás erősítése, a transznacionális kulturális kapcsolatok szorgalmazása és a dunai régió városai számára átfogó turisztikai stratégia kidolgozása. A lezárult projekt honlapja: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danurb.                          A DANUrB+ program támogatást nyert és júliusban elindult a megvalósítása.

A Pro Progressione Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. RIVE (Rivers of Europe, Európa folyói) című projektje keretében  Európa folyóin, ez esetben a Dunán, olyan kultúrákon átívelő összművészeti kezdeményezés valósít meg, amely új regionális koncepcióba ágyazott európai identitást fogalmaz meg. A RIVE a művészetek eszközével kívánja összekötni azon nemzeteket, amelyek országainak területén a Duna átfolyik.

 

A prioritási terület honlapja: https://dunaregiostrategia.kormany.hu/pa-3-a-kultura-es-az-idegenforgalom