A PA 2 területet Csehország és Magyarország közösen koordinálja.

A PA 2 célkitűzései:

-       Duna régió összekapcsolása vonatkozásában a nemzeti energiapolitikák regionális összehangolása,

-       A Duna régióba tartozó, nem EU-s tagországok integrációjának elősegítése,

-       Az energiahatékony és megújuló energiaforrások széleskörű használatára épülő csúcstechnológiák ösztönzése.

 

A terület fontosabb, magyar vonatkozású projektjei:

A PA2 valamennyi célkitűzés kapcsán törekedett a régióban felhalmozott tudás és jó gyakorlatok összegyűjtésére és elterjesztésére. Ennek érdekében a regionális energiapolitikai együttműködés során a PA2 elkészíttette a Duna Régió gázpiaci modelljét és gáztárolói elemzését, a régió biomassza akciótervét, és geotermikus jelentését.

A Duna Régió gázpiaci modellje és a gáztárolói elemzés kiváló eszközül szolgált a gázpiac (infrastruktúra, gázárak) határokon átgyűrűző hatásainak vizsgálatára.

A biomassza akcióterv keretében a PA2 feltárta a Dunai Régió biomassza használatban rejlő kiaknázatlan lehetőségeit, továbbá felmérte a kapcsolódó jogi- és szabályozási környezetet és a régióban eddig kialakult jó gyakorlatokat.

A befektetések és a régió fenntartható geotermikus energiahasználatának ösztönzésére a PA2 geotermikus jelentést adott ki.  

A fenntartható energia prioritási terület felmérést készítetett továbbá a megújuló villamosenergia-piac helyzetéről, illetve elemezte a RES-direktívában meghatározott rugalmassági mechanizmusok megvalósításának lehetőségeit.

A PA2 emellett, az energiapiaci integráció elősegítése érdekében, tréningprogramot szervezett Moldovában az EU energiapiaci szabályozások átültetésének gyakorlati aspektusairól.

A csúcstechnológiák ösztönzéséhez kapcsolódóan a prioritás terület elkészíttette a régió okos hálózati elemzését és megszervezte Brüsszelben a témát megvitató első regionális workshop-ot.

 

A prioritási terület honlapja: www.danube-energy.eu