PA 2 - A fenntartható energia használatának ösztönzése

A PA 2 területet Magyarország és Csehország közösen koordinálja.

A Duna Régió Stratégia magyar-cseh vezetésű fenntartható energia prioriási területe tevékenységével és eredményeivel a régió szempontjából fontos és aktuális, energiával kapcsolatos szakpolitikai kihívások megoldását segíti elő.

 

A PA 2 célkitűzései:

 

A korábbi években a tevékenységek középpontjában elsősorban a gázpiac állt, ezzel kapcsolatban a prioritási terület egy sor elemzést készített, melynek keretében felállította a régió gázpiaci modelljét, megvizsgálta azt a gázpiaci integráció, ellátásbiztonság, illetve a gázvezetékek kétirányúsítása szempontjából. de foglalkozott a régióban fellelhető gáztároló kapacitásokkal is, valamint körképet festett a Duna régió aktuális helyzetéről a cseppfolyós gáztárolás (LNG) tekintetében is.

A megújuló energiaforrások kedvező adottságainak kiaknázása már a kezdetektől fogva szintén kiemelt fontosságú téma volt: az egész régióra kiterjedő elemzések készültek a biomassza, valamint a geotermikus energia aktuális helyzetéről és fejlesztési lehetőségeiről. Ez utóbbi témakör egyik – a Duna Transznacionális Program által támogatott  zászlóshajó projekje a térség nagymélységű, de még jórészt kiaknázatlan geotermikus erőforrásainak fűtési célú hasznosítását vizsgálta 6 országban. Emellett az elemzések kiterjdtek a zöld közlekedésre is abban a tekintetben, hogy a különböző alternatív üzemanyagok használata mennyire terjedt el, és hogy milyen lehetőségek vannak egy, a régión átívelő zöld közlekedési folyosó kiépítésére.

 

A Duna Stratégia megújult akciótervében foglaltakkal összhangban az elmúlt években a prioritási terület egyre inkább a megújuló energiaforrásokra és az energiahatékonyságra fókuszál. Ennek megfelelően több témával is foglalkozott, többet között a zöld áruszállítással kapcsolatos projektek értékelési módszertanával, az okos városok elterjedésével a régióban, a hulladékból kinyerhető energiával. 2019 óta a prioritási terület magyar koordinációja a földalatti energiatárolás témáját tűzte zászlajára, különös tekintettel a hidrogéntárolás lehetőségeire, ez utóbbi témakörben nagysikerű nemzetközi konferenciát is szervezett és csatlakozott a 2020 tavaszán megalakult Nemzeti Hidrogén-Technológiai Platformhoz is.

A prioritási terület több nemzetközi és szakmai szervezettel is szorosan együttműködik, többek között a Kárpátok Konvencióval, az Energiaközösséggel, nemzeti és nemzetközi finanszírozási programokkal, más makroregionális stratégiák energia prioritási területeivel.

A prioritási terület honlapja: https://energy.danube-region.eu/

Menü

Duna Régió Stratégia

Navigáció