A PA6 területet Bajorország és Horvátország koordinálja.

A PA 6 célkitűzései:

  • A biodiverzitás és a tájkép, valamint a levegő- és a talajminőség megőrzése és javítása,
  • A természeti kincsek, ökoszisztémák és az általuk nyújtott szolgáltatások értékéről szóló oktatás fejlesztése.
  • Hogy az ökológiai megfontolások váljanak részévé minden szakpolitikának egyfajta horizontális elvként, már a koncepcionális tervezés szakaszában is. (Például az idegenforgalmi, az építőipari, az energiaügyi, a közlekedési és a mezőgazdasági ágazatban végbemenő fejlesztéseket a környezeti elvek figyelembevételével kell megtervezni.),
  • A meglévő infrastruktúrák felújításakor, fejlesztésekor, illetve új infrastruktúrák létrehozásakor mindig kerüljön figyelembe vételre a létesítés, fejlesztés és az üzemeltetés során felmerülő társadalmi és környezeti hatásokat is, legyen az akár a közlekedési szokások megváltozása, védett fajok élőhelyeinek pusztulása, vagy a tájkép pusztulása.

 

A terület fontosabb, magyar vonatkozású projektjei:

SONDAR Projekt

A tápanyagok tárolása és szennyező anyagok szűrése szorosan összefügg a biztonságos élelmiszer termeléssel , a víz-, illetve ivóvízvédelemmel, valamint a talajerózió csökkentésének lehetőségeivel. A talaj Nyugat-Magyarország területén különösen nagy jelentőséggel bír a talaj a szennyezések és a talajvíz fontossága miatt. Ugyanakkor mind Magyarországon, mind Ausztriában számos publikálást érdemlő jó gyakorlat született. Magyar partnerek: Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata, Nyugat-magyarországi Egyetem, Mezőgazdasági és Élelmiszer Tudományi Kar. A projekt 2013-ban zárult.

http://www.sondar.eu/hu/index.php?article_id=1&clang=1

 

DANUBEPARKS Projekt célja a Duna-menti védett területek tevékenységeinek összehangolása. A projekt első szakasza sikerrel zárult 2012-ben, jelenleg a második szakasz van folyamatban. Magyar partnerek: Duna-Dráva Nemzeti Park, Duna-Ipoly Nemzeti Park és Ferő-Hanság Nemzeti Park.

http://www.danubeparks.org/mobile/

 

TOKHAL Projekt (Sturgeon Project)

A nagyszabású projekthez kapcsolódva Magyarország feladata a vízminőség fenntartása és a halászat korlátozása mellett a Duna és mellékfolyói ökológiai átjárhatóságának biztosítása, a halak vándorlásának lehetővé tétele hallépcsők építésével. Ennek kapcsán adtak át a Duna két mellékágán, a Körösön és az Ipolyon új hallépcsőt.

http://danube-sturgeons.org/

 

A prioritási terület honlapja: http://groupspaces.com/BiodiversityLandscapesAirSoil/