A PA 4 területet Magyarország és Szlovákia közösen koordinálja.

A PA 4 célkitűzései:

  • A szerves- és tápanyagszennyezés, a veszélyes anyagok okozta szennyezés, illetve a hidromorfológiai változások okozta elváltozások kezelése,
  • A vízgazdálkodásban szerepet vállaló ágazatok tevékenyégének összehangolása a prioritási területhez kapcsolódó kezdeményezések támogatásával,
  • Kutatások koordinálása, projekt javaslatok kidolgozásának előmozdítása és pénzügyi források feltárásának segítése,
  • A javaslatok európai politikákba történő becsatornázása.

 

A terület fontosabb, magyar vonatkozású projektjei:

A tiszai cián és nehézfém katasztrófák óta európai szinten is nyilvánvalóvá vált a vízszennyezések megelőzésének, korai felismerésének és a hatékony kárelhárításnak a jelentősége. Ennek tükrében jelentős eredmény, hogy a Stratégia országai döntöttek egy egységes, a Duna-vízgyűjtőt lefedő, modell területként elsőként a Tisza vízgyűjtőn megvalósított vízminőség védelmi megfigyelő- és korai riasztó rendszer létrehozásáról. A rendszer specifikációját a DRS koordinációs rendszer közreműködése mellett a Vidékfejlesztési Minisztérium intézményei készítették elő hazai tudományos műhelyek és mérnöki szervezetek bevonásával. A szakmai modell bemutatásra került a 2013. szeptemberében megrendezett budapesti makro-regionális vízügyi konferencián.

A Duna országok a DRS támogatásával egy Duna vízgyűjtő hordalék menedzsment projekt létrehozása mellett döntöttek, a megvalósításért felelős konzorcium élére a Budapesti Műszaki Egyetem (BME) került. A hordalék projektjavaslat kialakításában Magyarország vezető szerepet tölt be és a Magyarország által felajánlott 1 millió Ft összegű támogatás fontos hozzájárulást jelent a javaslat elkészítésének sikerességéhez. A projekt célkitűzése az integrált vízgyűjtő gazdálkodás elősegítése Duna vízgyűjtő szinten. A projekt elsődleges célja, hogy a hordalék egyensúly témakörben jelenleg még nyitott kérdésekre választ adjon a jogszabályalkotóknak és érdekelt szakembereknek, és a vízgyűjtő gazdálkodási tervezés soron következő fázisában megfelelő alapot biztosítson a további intézkedések megfogalmazásához.

2013-ban Magyarország felajánlotta, hogy a Nemzetközi Duna Bizottság (ICPDR) keretében működő Tisza Csoport koordinációs feladatait felvállalja. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság  kezdeményezésére - a felajánlás következményeként -  a szolnoki székhelyű Közép- Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságon létrejött egy Tisza Iroda 2014-ben, kijelölt koordinátorral. Hivatalos megnyitójára november 4-én kerül sor.

 

A prioritási terület honlapja: http://www.danubewaterquality.eu