A PA 7 területet Szlováki és Szerbia közösen koordinálja

A PA 7 célkitűzései:

  • Előmozdítani a kutatási infrastruktúrára irányuló terjesztési mechanizmusokat, valamint a célzott támogatásokat,
  • A kutatás-fejlesztési kiválóság ösztönzése érdekében a tudásszolgáltatók, a cégek és a közszféra közötti együttműködés fokozása, valamint ösztönzőket kidolgozása a szorosabb együttműködés elősegítésére,
  • A nemzeti és a regionális források kedvezőbb koordinációja az Európai Kutatási Térség adta lehetőségeket jobb kihasználása érdekében, a meglévő kétoldalú megállapodásokat felhasználva és a többoldalú koordinációt továbbfejlesztve.

 

A terület fontosabb, magyar vonatkozású projektjei:

A Duna-menti Rektori Konferenciát (Danube Rectors’ Conference - DRC) 1983-ban Bécsben alapította meg az Ulmi, a Linzi Egyetem és az Eötvös Loránd Tudományegyetem. Jelenleg 13 ország 45 felsőoktatási intézménye – köztük 7 magyarországi egyetem – tagja a hálózatnak. A DRC általános célja az oktatás és kutatás fejlesztése a régióban, a tagegyetemek közötti bilaterális és multilaterális kapcsolatok kiépítése által.

A DRC-n belül ösztöndíjra pályázhatnak a tagegyetemek hallgatói, valamint lehetőségük van nyári egyetemeken való részvételre is. A DRC jelenleg egy olyan adtabázis kidolgozását kezdeményezte (DRC common platform), melyben a tagegyetemek oktatói, kutatói a saját szakterületük, illetve kutatási témájuk leírása által könnyedén kapcsolatba léphetnek, vagy együttműködést kezdeményezhetnek más tagegyetemek oktatóival, kutatóival. Az adatbázis kidolgozása folyamatban van.

A DANUBE-INCO.NET az FP7-es kutatási keretprogram által finanszírozott projekt, amely koordinációs és támogató tevékenységet nyújt az EUSDR számára a kutatás és innováció területén. A 2014. január 1-jével elindult projekt elsődleges célja a Duna-stratégia 7. (Tudásalapú társadalom) és 8. (Versenyképesség) prioritási terület minél szorosabb együttműködésének elősegítése.

 

A prioritási terület honlapja: https://knowledgesociety.danube-region.eu/