A PA 9 területet Ausztria és Moldova közösen koordinálja.

A PA 9 célkitűzései:

 • A munkaerőben rejlő lehetőségek kiaknázása és a szegénység elleni küzdelem érdekében a Duna régió munkaerőpiacainak inkluzívabbá tétele,
 • Az oktatással, a munkaerőpiaccal, az integrációval, a kutatással és az innovációval kapcsolatos szakpolitikák kölcsönösen erősítése és együttműködése,
 • A munkavállalók, kutatók, hallgatók és gyakorlati szakemberek kölcsönös cseréje és az egyoldalú migrációs áramlás visszaszorítása érdekében az alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézmények közötti együttműködés megerősítése,
 • A képesítések és oklevelek kölcsönös elismerésének elősegítése.

 Ezeken belül:

 • Az oktatási rendszerek teljesítményének fokozása az oktatási intézmények, rendszerek és szakpolitikák szorosabb együttműködése révén.
 • A munkaerő-piaci, oktatási és kutatási szakpolitikák kulcsfontosságú érdekelt felei közötti együttműködés támogatása oktatási régiók és környezetek kialakítása érdekében.
 • A kreativitás és a vállalkozói készség támogatása
 • A munkavállalók, kutatók és hallgatók mobilitásának támogatása az európai képesítési keretrendszer bevezetésével.
 • Az ágazatok közötti szakpolitikai koordináció javítása a demográfiai és migrációs problémák kezelésének érdekében.
 • Az egész életen át tartó tanulás nehézségeinek közös vizsgálata és a bevált végrehajtási gyakorlatok cseréje.
 • A Duna régióbeli marginalizálódott közösségek, különösen a romák szegénysége és társadalmi kirekesztése elleni küzdelem.

 

A terület fontosabb, magyar vonatkozású projektjei:

A hosszú távú oktatási reformokra irányuló együttműködési platformok javíthatják az oktatási eredményeket és az oktatási rendszerek minőségét a Duna régióban.

Ilyen jól bevált platform például a Közép-európai oktatási együttműködés (CECE, www.bmukk.gv.at/europa/bibildung/cece.xml), amely a kölcsönös tanulásra, a kapacitásépítésre és a régió uniós tagállamai közötti közös projektekre összpontosul.

A Délkelet-európai oktatási reformkezdeményezés (ERI SEE, www.erisee.org), amelynek is hasonló platform, fő területe a kapacitásépítés és a szaktudás uniós tagállamok és nem uniós tagállamok közötti megosztása, és érintkezési pontként szolgál a kapcsolódó uniós, európai és nemzetközi oktatási kezdeményezések számára.

Mindkét projekt figyelembe veszi az oktatás és képzés terén folytatott európai együttműködés stratégiai keretrendszerét („ET 2020”, http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc36_en.htm).

 

A prioritási terület honlapja: http://www.peopleandskills-danuberegion.eu/