A Duna Régió Stratégia 2017. évi magyar elnökségi eredményeit a Külgazdasági és Külügyminisztériumban működő magyar nemzeti koordináció az elmúlt hetekben két egymást követő bolgár uniós elnökségi rendezvényen is képviselte Szófiában.

A 2018. február 15-17-i közös kül- és biztonságpolitikai interparlamentáris konferencia (link: https://parleu2018bg.bg/en/events/79) részeként megszervezett „Duna Stratégia” című magas szintű panelbeszélgetést Jenei Gábor, a Duna Régió Stratégia (továbbiakban: DRS) magyar nemzeti koordinátora moderálta, konklúzióiban kiemelve a Stratégia szerepét a Nyugat-Balkán integrációs folyamatának előmozdításában, hiszen Szerbia, Bosznia-Hercegovina és Montenegró is egyenrangú tagjai az együttműködésnek. Néhány nappal később, február 22-én került sor a DRS legfelsőbb döntéshozó fórumára, a 14 résztvevő ország nemzeti koordinátorainak ülésére szintén Szófiában, ahol a Stratégia kormányzási rendszerének reformja is napirendre került.

Magyarország a DRS elnökségi trió részeként a jelenlegi bolgár elnökséggel szorosan együttműködve továbbra is meghatározó szereplője kíván maradni a jövőbeni európai uniós források elosztását befolyásolni képes makro-regionális keretrendszernek. A magyar szerepkört erősíti, hogy a 14 ország korábbi döntésének megfelelően a jelenlegi, 2014-2020 időszakban budapesti székhellyel működik a Stratégia legfontosabb uniós pénzügyi eszközének, a Duna Transznacionális Programnak az Irányító Hatósága, amely mintegy 270 millió euró támogatás jogszerű és átlátható elosztása felett rendelkezik.

Hazánk nyugat-balkáni bővítés iránti elkötelezettségét a gyakorlat is igazolja, hiszen a Duna Régió Stratégia magyar vezetésű zászlóshajó projektjeinek – melyek célja az uniós joganyag végrehajtásával kapcsolatos gyakorlatok megosztása és terjesztése az Unión kívüli dunai országok felé – mindegyikébe bevonásra kerültek a balkáni országok.