A Külgazdasági és Külügyminisztérium 500.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a KÖFOP-3.3.3-15-2016-00002 azonosítószámú „A pályázók és kedvezményezettek kapacitásainak támogatása a Duna Régió Stratégiával és az Európai Területi Társulásokkal összefüggésben” című pályázat keretében.

A megvalósítás 2016.01.01-én vette kezdetét, a tervezett befejezési dátum 2023.12.31.
A projekt keretében a pályázó Külgazdasági és Külügyminisztérium célja, hogy a 2014-2020-as időszakban megvalósuljon a DRS-ben részt vevő, és a magyar részvételű ETT-ket, Szerbia viszonylatában pedig a területi együttműködés egyéb intézményesített jogi formáit működtető intézményi és területi szereplők kapacitásfejlesztése annak érdekében, hogy képesek legyenek az EU-s alapokból támogatott komplex programok előkészítésére és sikeres végrehajtására. Ezáltal emelkedne e szereplők által sikeresen elnyert EU-s támogatások nagysága, illetve az így végrehajtott projektek mennyisége, továbbá megerősödne a projektek uniós szakpolitikai illeszkedése.

A DRS tekintetében a projekten belüli támogatott tevékenységek elsősorban az egyes, magyar irányítású DRS prioritási területek (energia, vízminőség, környezeti kockázatok) koordinációs és szakmai tevékenységének megerősítését, továbbá az ezekhez a területekhez kapcsolódó megalapozó tanulmányok, elemzések, valamint specifikus külső szakértői tevékenységek bevonását célozzák. A koordinációs tevékenységekhez kapcsolódnak utazások is, amelyek különösen a partnerségek kialakítását és a forráskoordinációt szolgálják. Emellett a projekt olyan események megszervezését is támogatja, amelyek segítik a DRS-hez kapcsolódó résztvevők informálását és együttműködések kialakítását.