Tisztelt Látogató!

Szeretettel köszöntöm az EU Duna Régió Stratégia (EUSDR) magyar honlapján.

A 2011. évi magyar európai uniós elnökség egyik kiemelkedő eredményeként, az állam- és kormányfők 2011 júniusában végső jóváhagyásukat adták az Európai Unió második makro-regionális fejlesztési koncepciójának elindítására. A 14 országot (9 EU tagállam: Ausztria, Bulgária, Csehország, Horvátország, Magyarország, Németország, Románia, Szlovákia, Szlovénia; és 5 Unión kívüli: Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Moldova, Szerbia, Ukrajna) összefogó stratégia célja 12 szakterület fejlesztéspolitikáinak összehangolása a régió összeköttetéseinek javítása, a környezetvédelem elősegítése, a jólét növelése és a régió megerősítése érdekében.

Magyarország három kiemelt jelentőségű területen vállalt társkoordinációs szerepet a kezdetektől: A fenntartható energia használatának ösztönzése témakörben Csehországgal, a vizek minőségének helyreállítása és megőrzése fejezeten Szlovákiával, valamint a környezeti kockázatok kezelése területén Romániával közösen. Emellett 2017-ben Magyarország töltötte be az együttműködés soros elnökségét és az Éves Fórum Budapesten került megrendezésre.

A kezdeti éveket elsősorban arra használták fel a tagországok, hogy mélyrehatóan feltérképezzék a régió közös, összehangolt válaszát igénylő kihívásokat és a transznacionális projektek előkészítése céljából új partnerségi kapcsolatokat építsenek ki. A 2014-2020-as időszak már valós lehetőséget teremtett az elképzelések nemzeti érdekeink mentén történő megvalósítására. Ennek egyik legfőbb eszköze volt a Duna Stratégiával területileg egyező és céljainak megvalósítását ebben az időszakban mintegy 245 millió eurós pénzügyi kerettel segítő Duna Transznacionális Program (DTP). A DTP 2014-ben Budapesten talált otthonra és ez a régió országainak közös megelégedése nyomán a 2021-2027-es európai uniós költségvetési időszakban sem változik meg. Hazánk vezető szerepét nem csupán a korábbi sikeres elnökség vagy az általunk irányított három ágazat igazolja. Jelentős részben hazai intézmények végzik az EUSDR megvalósítását segítő transznacionális projektek koordinációját, ami Magyarország számára pénzügyi vonatkozásban is jelentős eredmény. A magyar nemzeti koordináció részéről az elmúlt években konkrét tervekkel, javaslatokkal, pályázatok előkészítésével, valamint finanszírozási konferenciák rendszeres szervezésével járultunk hozzá a hazai projektek sikeréhez.

Az EUSDR nemzeti koordináció emellett egyéb régiós szakmai együttműködési platformokat is támogatott. Ilyen volt többek között a 2019-ben, magyar kezdeményezésre létrehozott Katasztrófakezelési Munkacsoport a környezeti kockázatok prioritási területen, vagy a Mesterséges Intelligencia Munkacsoport a vállalkozások versenyképessége terület esetében.

Az EUSDR Cselekvési Terve a számos újonnan felmerült gazdasági és regionális biztonsági kérdésre, a változó és sok esetben eltérő népességi és foglalkoztatási trendekre és a környezeti kihívásokra reagálva került megújításra 2020-ban. Az EUSDR az elkövetkező években – különösen a régióban zajló háború fényében – nagymértékben hozzájárulhat az uniós bővítési folyamat felgyorsításához, mind a Nyugat-Balkán, mind pedig Ukrajna és Moldova vonatkozásában. A nemzeti koordináció részéről igyekszünk megfelelni az új típusú kihívásoknak és ennek szellemében a továbbiakban is együttműködni a Duna régió országaival.


Bihari Katalin

a külgazdaság fejlesztéséért felelős helyettes államtitkár