Tíz év után megújult az EU Duna Régió Stratégia Cselekvési Terve

Publikálva: 2020. április 8.

Az EU Duna Régió Stratégia Cselekvési Terve 2010-ben került elfogadásra és tíz év elteltével, 2020. április 6-án tette közzé az Európai Bizottság annak felülvizsgált változatát. A dokumentumot a Stratégia megvalósításában résztvevő 14 ország mellett az Európai Parlament, a Tanács, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Európai Bizottsága is kézhez kapta.

A DRS 2010-ben megfogalmazott Cselekvési Tervének több fellépése (vagy az azokban megjelölt projekt) az elmúlt évek során megvalósításra került, egyes fellépések pedig nem bizonyultak megvalósíthatónak a Stratégia keretei között, vagy megvalósításuk felülvizsgálatra szorul, a tervezettnél hosszabb időt vesz igénybe. Továbbá számos új kihívás (pl. szélsőségesebbé váló klimatikus viszonyok, mikroszennyeződések, körforgásos gazdaságra való átállás, ipar 4.0, digitalizáció stb.), a 2010-ben meghatározottaktól eltérő trendek (pl. munknélküliség helyett munkaerőhiány) jellemzőek ma már a Duna régióban. Emellett az egyes fellépéseket az Európai Unió új, 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretrendszerének (MFF) sarokpontjaival is célszerű összhangba hozni, annak tematikai fókuszát némileg szűkíteni.

Tekintettel a felsoroltakra, a 2018. évi bolgár elnökség egyik fő célkitűzése a DRS cselekvési tervének megújítása volt. A nemzeti és prioritás területi koordinátorok 2018. májusi szófiai ülésükön döntöttek a DRS akcióterv megújításának szükségességéről és elfogadták annak ütemtervét. A döntés értelmében első lépésként a 12 prioritási terület Irányító Testületeibe az illetékes szaktárcák által delegált nemzeti szakértők frissítették, törölték, vagy kibővítették és 2018 végéig elfogadták a hatáskörükbe utalt új fellépéseket. A javasolt módosításokat a Duna Stratégia Pont egy közös dokumentumban összegezve a nemzeti koordinátorok rendelkezésére bocsátotta 2019 februárban. Ezt követően országonként szélesebb körű konzultáció kezdődött, hazánkban is számos a Stratégia megvalósításában érdekelt szervezet nyilvánított véleményt a Stratégia jövőbeli irányaival kapcsolatban 2019 április folyamán. A nemzeti koordinátorok és prioritási területi koordinátorok 2019. májusi ülésükön úgy határoztak, hogy a DRS a Stratégia elfogadásakor létrehozott 4 pillér és 12 prioritási terület mentén legyen a továbbiakban is megvalósítva. Magyarország 2020-tól továbbra is a 2011-ben vállalt három prioritási terület esetében látja el a társkoordinátor feladatait. A 2019. június 28-29-én Bukarestben megszervezett Éves Fórum keretében egy nemzetközi közmeghallgatás került lefolytatotásra a Cselekvési Tervvel kapcsolatban. Annak eredményeit is felhasználva a terv első változata 2019 szeptemberében készült el, ami további egyeztetések és az Európai Bizottság belső eljárását követően mostanra érte el végleges formáját és került hivatalosan is publikálásra. A DRS új Cselekvési Terve a korábbi 129 helyett mindössze 85 fellépést tartalmaz (prioritási területenként átlagosan hetet).

Az új akcióterv érvénybe lépésével azonban nem dőlhetnek hátra az érintettek. Az országok és makroregionális stratégiák megvalósítására vonatkozó 2019. évi Tanácsi következtetések szerint is lényeges, hogy az minél mélyebben beágyazásra kerüljön az egyes európai uniós finanszírozási mechanizmusokba a 2021-2027-es időszak tekintetében, ezzel segítve közös céljaink elérését.

Ezúton is köszönjük minden szakértőnk és a konzultációban részt vett intézmények és magánszemélyek szíves hozzájárulását, értékes javaslatait és közreműködését a dokumentum kialakítása és véglegesítése során.

A dokumentum angol nyelven elérhető ITT, a Magyar nyelvű hivatalos változat a továbbiakban kerül közzétételre.

Menü

Duna Régió Stratégia

Navigáció