Részvétel a SENSES projekt záró konferenciáján

Publikálva: 2019. június 7.

2019. június 06.
Budapest, A38 hajó

A Duna Régió Stratégia nemzeti koordinátora meghívást kapott az EU INTERREG programjának keretében zajló, a Duna Régió társadalmi vállalkozás stratégiájának kidolgozására hivatott SENSES projekt záró konferenciájára. A felkérés részben a Duna Stratégia, részben pedig a társadalmi vállalkozásokhoz kapcsolódó prioritási terület bemutatásra vonatkozott.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium háttérintézményeként működő IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft (IFKA) vezetésével zajló SENSES, a Duna Régió társadalmi vállalkozás stratégiájának kidolgozásán keresztül a döntéshozókat kívánja támogatni a társadalmi vállalkozások szektorának növekedésében.

A meghívásnak Tölgyes Gabriella, a PA9 Befektetés az emberi erőforrásokba és készségekbe prioritási terület SG tagja tett eleget. Előadásában ismertette a DRS pilléreit és prioritási területeit, valamint részletesen bemutatta a PA9 keretében zajló munkát, kitérve a társadalmi vállalkozásokhoz való kapcsolódási lehetőségeket. E mellett az előadásban bemutatásra került a PA8 Versenyképesség támogatása, klaszterek kialakítása prioritási terület is. 

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. részéről jelentős érdeklődés mutatkozott az ismertetett témák iránt. A PA9 vonatkozásában főleg a WA3 Kreativitás és vállalkozásfejlesztés támogatása, valamint a WA7 Marginalizálódó közösségek inkluzív befogadása területek kapcsolódnak leginkább a társadalmi vállalkozásokhoz, mivel a társadalmi vállalkozások megerősítése, fenntarthatóságuk növelése, valamint pénzügyi szereplők és eszközök bevonásával a nemzetközi piacokra való kilépés támogatása közös cél minden érintett számára.

Jakab Áron, az IFKA társadalmi vállalkozásfejlesztési csoport vezetője, a projekt keretében készült, Duna Régióra vonatkozó, „Társadalmi Vállalkozások Duna-stratégia” bemutatásakor elmondta, hogy a stratégia elsődleges célja a társadalmi vállalkozások növekedésének elősegítésén keresztül a gazdasági kapcsolatok kiépítése az üzleti és állami szektorral. Amennyiben a társadalmi vállalkozások versenyképesebbé válnak, foglalkoztatási potenciáljuk bővül, akkor hosszú távon, akár pályázati források igénybevétele nélkül is önfenntarthatóvá válhatnak.

A konferencia második részében növekedési potenciállal, bizonyított üzleti modellel rendelkező társadalmi vállalkozások mutatkoztak be egy úgy nevezett Pitching - Matching program keretében.

A záró konferencián az érintett országok szakpolitikai és gazdasági képviselői, a régió társadalmi vállalkozásai, szakértői vettek részt.

A SENSES projekt a Duna Transznacionális Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósult meg.

Menü

Duna Régió Stratégia

Navigáció