PA 10 - Az intézményrendszer kibővítése és az intézményi együttműködés megerősítése


A PA 10 területet Bécs városa és Szlovénia közösen koordinálja.

A PA 10 célkitűzései:

 

A terület fontosabb, magyar vonatkozású kezdeményezései:

A prioritási terület kiemelt magyar célja az Európai Területi Társulások (ETT) – eszközének kihasználása a Duna Régió Stratégia keretében. Az ETT-k egyre nagyobb szerephez jutnak a makro-regionális stratégiákban, a 2013. októberében megjelent, a makro-regionális stratégiák hozzáadott értékéről szóló Tanácsi következtetésekben külön kiemelésre kerülnek, és a Tanács az országok figyelmébe ajánlja az ETT-ket: fejlesztési és végrehajtási lehetőségként, „zászlós hajó projektek” kidolgozásához, a stratégiák láthatóságának növeléséhez, valamint a nemzetközi információ csere megkönnyítéséhez is megfelelő eszközként tekint rájuk.

Magyarország számára kiemelt jelentőséggel bírnak az intézményesített határmenti, interregionális és transznacionális együttműködést szolgáló és elősegítő Európai Területi Társulások, melyet mi sem bizonyít jobban, hogy jelenleg magyar részvétellel működik a legtöbb ETT az Európai Unióban.

A Határon átnyúló együttműködés a Duna Régióban c. projekt is a PA 10 célkitűzésének megvalósítását segíti. A projekt célkitűzése, hogy bemutassa az Európai Területi Társulások és egyéb határon átnyúló intézményesített együttműködések szerepét a Duna Regionális Stratégia megvalósításában, a kezdeményezés a Steering group által kiadható Letter of Recommendationnel, vagyis Ajánló Levéllel rendelkezik.

Az Európa Kapu Európai Területi Társulás pedig a civil együttműködés hatékonyabbá tételét célozza.

Emellett a PA 10 által koordinált START pályázati felhívás keretében több magyar vezetésű pályázat is benyújtásra került változatos témákban.

 

A prioritási terület honlapja: http://groupspaces.com/CapacityandCooperation/

Menü

Duna Régió Stratégia

Navigáció