PA 1/b - A mobilitás és az intermodalitás fejlesztése (közúti, vasúti, légi szállítás)


A PA 1/b területet Szlovénia és Szerbia közösen koordinálja.

A PA 1/b célkitűzései:

  1. A TEN-T közlekedési hálózat, valamint a 913/2010/EU rendeletben foglalt vasúti áruszállítási folyosók Duna régiót érintő fejlesztéseinek elősegítése,
  2. Fenntartható városi mobilitás előmozdítása a Duna régió nagyvárosaiban,
  3. Intelligens technológiák alkalmazása a közlekedésben,
  4. Határokon átnyúló közlekedési infrastruktúra fejlesztése, különös tekintettel az elmaradott, rurális régiókra,
  5. Multimodális közlekedési csomópontok fejlesztése,
  6. Légiforgalmi együttműködések, közvetlen összeköttetések a Duna régióban.

A terület fontosabb, magyar vonatkozású projektjei:

A délkelet-európai nagysebességű vasúti (NSV) hálózat fejlesztésének előkészítése

A projekt célja az európai nagysebességű vasúthálózat délkelet-európai bővítésének előkészítése; a kapcsolódó stratégiai tanulmányok elkészítése; a régióban meglévő fejlesztési elképzelések összehangolása; az európai hálózathoz illeszkedő hálózat megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése; a tervezett nagysebességű vasúthálózathoz kapcsolódó alacsonyabb rendű ráhordó hálózat, valamint az intermodális csomópontok stratégiai szintű előkészítése; a hálózat fejlesztéséhez tartozó arculati, intézményi és menedzsmenteszközök fejlesztése, valamint a hálózatfejlesztés társadalmasítása, népszerűsítése. 

Baltikumtól a Balkánig – észak-déli közlekedési folyosó

A projekt fő célja a regionális észak-dél irányú közúti és vasúti közlekedési folyosók magyarországi szakaszainak fejlesztése a nyugat-dunántúli-, a központi, valamint a keleti országrészben. A fejlesztendő folyosók egyben fontos TEN-T és makro-regionális tranzittengelyek is.

Az V. számú páneurópai vasúti közlekedési folyosó fejlesztése

Az V. sz. páneurópai közlekedési folyosó (Velence-Trieszt-Budapest-Kiev) és a TEN-T 6. számú kiemelt projekt részeként a Bajánsenye (oh.) – Budapest – Záhony (oh.) vasútvonal alkalmassá tétele a 225 kN tengelyterhelés viselésére, a 160 km/h sebességű vonatközlekedésre pályarekonstrukcióval, kapcsolódó műtárgyak és infrastruktúra létesítésével és az egységes európai vonatirányítási rendszer (ETCS-2) kiépítésével. 

A projekt elsődleges célja, hogy az eljutási idő drasztikus csökkentésével nagymértékű kapacitás-tartalék keletkezzen, amely a légi és a közúti szállítással szemben versenyelőnyt biztosíthat a vasút számára, és a délnyugat-északkelet makro régiós folyosóba is bekapcsoljon jelentős intermodális csomópontokat, mint pl. az adriai kikötők, vagy a Budapesti Intermodális Logisztikai Központ, vagy a záhonyi átrakó körzet. 

Duna menti kerékpárút kiépítése – EuroVelo 6

A projekt célja az EuroVelo 6 – Folyók völgye nemzetközi kerékpáros folyosó magyarországi szakaszának kiépítése a Duna mentén Rajka (oh.) és Mohács (oh.) között. A projekt része a hiányzó szakaszok megépítése, a meglévő, de nem megfelelő minőségű szakaszok fejlesztése és a végleges nyomvonal kitáblázása, kerékpáros informatikai rendszer fejlesztése. A projekt további fontos célja a belföldi és a nemzetközi kerékpáros turisztikai forgalom növelése.

 

A prioritási terület honlapja: http://groupspaces.com/MobilityRail-Road-Air/ 

Menü

Duna Régió Stratégia

Navigáció