PA 1/a - A mobilitás és az intermodalitás fejlesztése - belvízi hajózás

A PA 1/a területet Ausztria és Románia közösen koordinálja.

A PA 1/a célkitűzései:


A terület fontosabb, magyar vonatkozású projektjei:

Hazai sikerként könyvelhető el a magyar projektgazdával rendelkező ProDuna (Magyar belvízi szállítást támogató központ) projekt (www.produna.hu), amely a NAIADES európai projektprogram, ill. hálózat létrehozásának keretén belül jött létre. Megvalósítása során a belvízi hajózás, ill. közlekedés fejlesztésére kerül sor. A kezdeményezés az összes vízi közlekedéssel kapcsolatos feladatot felöleli, így a menedzsment, támogatás, oktatás és képzés, operatív tevékenységek és egyéb szakmai kérdések megválaszolása is beletartoznak.

A folyami információs rendszerek európai szintű harmonizálásának területén is jelentős előrelépést sikerült elérni. Az IRIS EUROPE európai projekt-program keretén belül létrejött hazánk folyami információs rendszere, a „PannonRIS”, mely az európai standardokat követi.

Folyamatos az együttműködés és a fejlődés a HINT-projekten (harmonizált belvízi szállítás megteremtése képzéssel és információs technológiával) belül: Dunai Együttműködési Hálózat, Dunai hajózási, ill. kikötő és logisztikai szimulátorok létrehozása, népszerűsítő és oktató programok, mind a feladatok között találhatóak.

A DAHAR-projekt célja a Dunai belvízi kikötőfejlesztés. A kikötőfelmérések már elkészültek, ennek alapján stratégiák, helyi akciótervek kerültek kialakításra.

A terület széleskörű megismerését segíti elő, hogy a via Donau: Manual on Danube Navigation c. kötet magyar kiadása is megjelent.

A NELI projektben elkészült egy, a dunai belvízi hajózásról szóló elektronikus oktatási platform, amelynek folyamatos frissítése és javítása a projekten belül biztosított. A résztvevő partnerek népszerűsítési tervei kidolgozás alatt vannak. A projekt folytatásaként egy Dunai Együttműködési Hálózat platformja kerül létrehozásra, mely a dunai belvízi közlekedésben érintettek közötti kapcsolatfelvételt, kommunikációt hivatott elősegíteni. Jelenleg a platform a HINT projekt honlapján elindult, s most a hálózat tagtoborzása folyik.


A prioritási terület honlapja: http://www.danube-navigation.eu/

Menü

Duna Régió Stratégia

Navigáció