Környezeti kockázatok és kármegelőzés a vízgazdálkodásban

Publikálva: 2017. május 3.

Április 25-27. között a Külgazdasági és Külügyminisztérium Vízdiplomáciáért, Vízipari Exportért és a Duna Régió Stratégiáért Felelős Miniszteri Biztosi Titkárságának támogatásával került megrendezésre az Országos Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Konferencia a Nemzeti Közszolgálati Egyetem bajai Víztudományi Karán. Az esemény kiemelt figyelmet szentelt a jégvédekezés, az árvízi kockázatkezelés, a folyógazdálkodás, valamint a nemzetközi finanszírozási lehetőségek és projektek témaköreire.

A konferenciát Dr. Hoffmann Imre közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár nyitotta meg. Beszédében többek között felhívta a figyelmet a víztudományi képzés fontosságára, amely elengedhetetlen pillér a vízügyi szakágazat jövőjének szempontjából.

A nyitó plenáris ülésen Jenei Gábor, a Külgazdasági és Külügyminisztérium Duna Régió Stratégia nemzeti koordinátor-helyettese, előadásában a Stratégia általános bemutatása mellett kiemelte a projektszintű együttműködések fontosságát, melyek elsődleges finanszírozási forrását jelenleg a Duna Transznacionális Program adja. Az idei évben kiemelkedő sikereket könyvelhet el a vízügyi ágazat a nemzetközi együttműködések terén, amely a Külgazdasági és Külügyminisztérium és a Belügyminisztérium közötti összehangolt, együttes fellépésnek köszönhető – hangsúlyozta a nemzeti koordinátor-helyettes. Első ízben került például sor arra, hogy a Külgazdasági és Külügyminisztérium vízdiplomáciai erőfeszítéseinek köszönhetően az Országos Vízügyi Főigazgatóság nemzetközi vízgazdálkodási projektet vezessen. Jenei Gábor tájékoztatást nyújtott továbbá arról, hogy 2017-ben Magyarország látja el a Stratégia soros elnökségét, melynek keretében 2017. október 18-19. között Budapesten kerül megrendezésre a 6. Éves Fórum.

A három napos konferencia során a Külgazdasági és Külügyminisztérium munkatársai bemutatták a Duna Régió Stratégia magyar vezetésű vízgazdálkodási területeinek tevékenységeit, a rendelkezésre álló fejlesztési forrásokat, valamint az előkészítés és a már megvalósítás alatt álló nemzetközi projekteket. Ezek közül kiemelendő a tiszai vízgazdálkodási tevékenységek öt országos összehangolását célzó JOINTISZA projekt (weblap: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/jointisza), a dunai hordalékszállítást a navigálhatóság, az ökoszisztémák és az árvízvédelem szempontjából egyaránt vizsgáló DanubeSediment (weblap: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danubesediment), vagy az árvízi előrejelzési rendszerek vízgyűjtő-szintű egységesítését előirányzó DAREFFORT javaslat.

Menü

Duna Régió Stratégia

Navigáció